Труба бесшовная

Всего 163 товара
Труба бесшовная г/д ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78 Ед. изм. Кол-во Цена
Труба бесшовная г/д ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78
Труба б/ш г/д Ø 32х3
Труба б/ш г/д Ø 32х3 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 32х4
Труба б/ш г/д Ø 32х4 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 38х3
Труба б/ш г/д Ø 38х3 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 38х5
Труба б/ш г/д Ø 38х5 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 42х3,5
Труба б/ш г/д Ø 42х3,5 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 42х4
Труба б/ш г/д Ø 42х4 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 42х4,5
Труба б/ш г/д Ø 42х4,5 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 42,4х3,5
Труба б/ш г/д Ø 42,4х3,5 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 42,4х5
Труба б/ш г/д Ø 42,4х5 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 45х3,5
Труба б/ш г/д Ø 45х3,5 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 45х4
Труба б/ш г/д Ø 45х4 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 45х6
Труба б/ш г/д Ø 45х6 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 48,3х3,5
Труба б/ш г/д Ø 48,3х3,5 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 48,3х4
Труба б/ш г/д Ø 48,3х4 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 48,3х4,5
Труба б/ш г/д Ø 48,3х4,5 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 48,3х5
Труба б/ш г/д Ø 48,3х5 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 48,3х6
Труба б/ш г/д Ø 48,3х6 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 51х2,5
Труба б/ш г/д Ø 51х2,5 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 51х3,5
Труба б/ш г/д Ø 51х3,5 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 51х4
Труба б/ш г/д Ø 51х4 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 57х3,5
Труба б/ш г/д Ø 57х3,5 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 57х4
Труба б/ш г/д Ø 57х4 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 57х5
Труба б/ш г/д Ø 57х5 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 57х8
Труба б/ш г/д Ø 57х8 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 57х12
Труба б/ш г/д Ø 57х12 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 60х3,5
Труба б/ш г/д Ø 60х3,5 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 60х4
Труба б/ш г/д Ø 60х4 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 60х5
Труба б/ш г/д Ø 60х5 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 60х6
Труба б/ш г/д Ø 60х6 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 60х8
Труба б/ш г/д Ø 60х8 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 60х12
Труба б/ш г/д Ø 60х12 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 63,5х12
Труба б/ш г/д Ø 63,5х12 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 68х4
Труба б/ш г/д Ø 68х4 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 68х8
Труба б/ш г/д Ø 68х8 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 68х10
Труба б/ш г/д Ø 68х10 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 70х4
Труба б/ш г/д Ø 70х4 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 70х6
Труба б/ш г/д Ø 70х6 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 70х8
Труба б/ш г/д Ø 70х8 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 70х16
Труба б/ш г/д Ø 70х16 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 73х14
Труба б/ш г/д Ø 73х14 тонна тонна 157 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 76х3,5
Труба б/ш г/д Ø 76х3,5 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 76х4
Труба б/ш г/д Ø 76х4 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 76х5
Труба б/ш г/д Ø 76х5 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 76х6
Труба б/ш г/д Ø 76х6 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 76х8
Труба б/ш г/д Ø 76х8 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 76х9
Труба б/ш г/д Ø 76х9 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 76х10
Труба б/ш г/д Ø 76х10 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 76х14
Труба б/ш г/д Ø 76х14 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 76х16
Труба б/ш г/д Ø 76х16 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 83х4
Труба б/ш г/д Ø 83х4 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 83х14
Труба б/ш г/д Ø 83х14 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 83х18
Труба б/ш г/д Ø 83х18 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 89х3,5
Труба б/ш г/д Ø 89х3,5 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 89х4
Труба б/ш г/д Ø 89х4 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 89х4,5
Труба б/ш г/д Ø 89х4,5 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 89х5
Труба б/ш г/д Ø 89х5 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 89х6
Труба б/ш г/д Ø 89х6 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 89х7
Труба б/ш г/д Ø 89х7 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 89х8
Труба б/ш г/д Ø 89х8 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 89х10
Труба б/ш г/д Ø 89х10 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 89х14
Труба б/ш г/д Ø 89х14 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 89х20
Труба б/ш г/д Ø 89х20 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 95х10
Труба б/ш г/д Ø 95х10 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 95х11
Труба б/ш г/д Ø 95х11 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 95х20
Труба б/ш г/д Ø 95х20 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 102х4
Труба б/ш г/д Ø 102х4 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 102х5
Труба б/ш г/д Ø 102х5 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 102х10
Труба б/ш г/д Ø 102х10 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 102х26
Труба б/ш г/д Ø 102х26 тонна тонна 156 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 108х4
Труба б/ш г/д Ø 108х4 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 108х5
Труба б/ш г/д Ø 108х5 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 108х6
Труба б/ш г/д Ø 108х6 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 108х8
Труба б/ш г/д Ø 108х8 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 108х10
Труба б/ш г/д Ø 108х10 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 108х20
Труба б/ш г/д Ø 108х20 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 114х5
Труба б/ш г/д Ø 114х5 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 114х6
Труба б/ш г/д Ø 114х6 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 114х7
Труба б/ш г/д Ø 114х7 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 114х8
Труба б/ш г/д Ø 114х8 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 114х9
Труба б/ш г/д Ø 114х9 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 114х10
Труба б/ш г/д Ø 114х10 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 114х16
Труба б/ш г/д Ø 114х16 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 121х5
Труба б/ш г/д Ø 121х5 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 127х5
Труба б/ш г/д Ø 127х5 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 127х6
Труба б/ш г/д Ø 127х6 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 133х4
Труба б/ш г/д Ø 133х4 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 133х5
Труба б/ш г/д Ø 133х5 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 133х6
Труба б/ш г/д Ø 133х6 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 133х8
Труба б/ш г/д Ø 133х8 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 133х10
Труба б/ш г/д Ø 133х10 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 140х5
Труба б/ш г/д Ø 140х5 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 140х8
Труба б/ш г/д Ø 140х8 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 140х9
Труба б/ш г/д Ø 140х9 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 140х11
Труба б/ш г/д Ø 140х11 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 146х5
Труба б/ш г/д Ø 146х5 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 146х8
Труба б/ш г/д Ø 146х8 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 146х16
Труба б/ш г/д Ø 146х16 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 159х4,5
Труба б/ш г/д Ø 159х4,5 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 159х5
Труба б/ш г/д Ø 159х5 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 159х7
Труба б/ш г/д Ø 159х7 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 159х8
Труба б/ш г/д Ø 159х8 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 159х9
Труба б/ш г/д Ø 159х9 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 159х10
Труба б/ш г/д Ø 159х10 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 159х12
Труба б/ш г/д Ø 159х12 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 159х14
Труба б/ш г/д Ø 159х14 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 159х38
Труба б/ш г/д Ø 159х38 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 168х6
Труба б/ш г/д Ø 168х6 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 168х7
Труба б/ш г/д Ø 168х7 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 168х8
Труба б/ш г/д Ø 168х8 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 168х9
Труба б/ш г/д Ø 168х9 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 168х10
Труба б/ш г/д Ø 168х10 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 168х22
Труба б/ш г/д Ø 168х22 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 178х7
Труба б/ш г/д Ø 178х7 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 180х8
Труба б/ш г/д Ø 180х8 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 180х14
Труба б/ш г/д Ø 180х14 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 180х20
Труба б/ш г/д Ø 180х20 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 194х22
Труба б/ш г/д Ø 194х22 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 203х16
Труба б/ш г/д Ø 203х16 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 203х50
Труба б/ш г/д Ø 203х50 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 219х6
Труба б/ш г/д Ø 219х6 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 219х7
Труба б/ш г/д Ø 219х7 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 219х8
Труба б/ш г/д Ø 219х8 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 219х10
Труба б/ш г/д Ø 219х10 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 219х12
Труба б/ш г/д Ø 219х12 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 245х8
Труба б/ш г/д Ø 245х8 тонна тонна 141 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 273х8
Труба б/ш г/д Ø 273х8 тонна тонна 144 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 273х25
Труба б/ш г/д Ø 273х25 тонна тонна 144 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 325x14
Труба б/ш г/д Ø 325x14 тонна тонна 144 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 325x12
Труба б/ш г/д Ø 325x12 тонна тонна 146 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 377x9
Труба б/ш г/д Ø 377x9 тонна тонна 146 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 377x10
Труба б/ш г/д Ø 377x10 тонна тонна 146 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 377x12
Труба б/ш г/д Ø 377x12 тонна тонна 146 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 377x25
Труба б/ш г/д Ø 377x25 тонна тонна 146 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 377x50
Труба б/ш г/д Ø 377x50 тонна тонна 146 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 402x20
Труба б/ш г/д Ø 402x20 тонна тонна 146 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 426x9
Труба б/ш г/д Ø 426x9 тонна тонна 146 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 426x10
Труба б/ш г/д Ø 426x10 тонна тонна 146 000 руб.
Труба б/ш г/д Ø 426x12
Труба б/ш г/д Ø 426x12 тонна тонна 146 000 руб.
Труба бесшовная х/д ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 Ед. изм. Кол-во Цена
Труба бесшовная х/д ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75
Труба б/ш х/д Ø 25х3
Труба б/ш х/д Ø 25х3 тонна тонна 279 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 25х5
Труба б/ш х/д Ø 25х5 тонна тонна 279 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 28х3
Труба б/ш х/д Ø 28х3 тонна тонна 249 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 32х3
Труба б/ш х/д Ø 32х3 тонна тонна 249 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 32х6
Труба б/ш х/д Ø 32х6 тонна тонна 249 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 34х3
Труба б/ш х/д Ø 34х3 тонна тонна 249 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 34х5
Труба б/ш х/д Ø 34х5 тонна тонна 249 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 36х3
Труба б/ш х/д Ø 36х3 тонна тонна 229 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 38х3,5
Труба б/ш х/д Ø 38х3,5 тонна тонна 219 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 38х6
Труба б/ш х/д Ø 38х6 тонна тонна 219 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 38х8
Труба б/ш х/д Ø 38х8 тонна тонна 219 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 42х3
Труба б/ш х/д Ø 42х3 тонна тонна 199 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 42х4
Труба б/ш х/д Ø 42х4 тонна тонна 199 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 42х5
Труба б/ш х/д Ø 42х5 тонна тонна 199 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 42х8
Труба б/ш х/д Ø 42х8 тонна тонна 199 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 45х3
Труба б/ш х/д Ø 45х3 тонна тонна 199 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 45х8
Труба б/ш х/д Ø 45х8 тонна тонна 199 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 48х6
Труба б/ш х/д Ø 48х6 тонна тонна 199 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 48х10
Труба б/ш х/д Ø 48х10 тонна тонна 199 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 50х4
Труба б/ш х/д Ø 50х4 тонна тонна 199 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 50х5
Труба б/ш х/д Ø 50х5 тонна тонна 199 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 50х10
Труба б/ш х/д Ø 50х10 тонна тонна 199 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 51х2,5
Труба б/ш х/д Ø 51х2,5 тонна тонна 199 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 51х3,5
Труба б/ш х/д Ø 51х3,5 тонна тонна 199 500 руб.
Труба б/ш х/д Ø 57х4
Труба б/ш х/д Ø 57х4 тонна тонна 199 500 руб.

Бесшовные трубы активно используются при монтаже инженерных коммуникаций и конструкций, которым необходимо успешно выдерживать повышенную нагрузку в течение долгого времени. Так, данный вид проката активно применяется при изготовлении башенных кранов и при бурении новых скважин, используется в теплосетях. Кроме того, горячедеформированные бесшовные трубы служат основой для изготовления х/д изделий. Трубы, изготовленные холодным способом, являются наиболее прочными среди всего бесшовного трубопроката. Именно поэтому их применяют в наиболее важных сферах тяжелой промышленности — атомной, авиа-, машино- и судостроительной, так же используют для построения космических кораблей и спецтехники.  

Фотогалерея